Khắc phục ma trận xoay lộn xộn trong EFA

Khắc phục ma trận xoay lộn xộn trong EFA

Khi thực hiện phân tích nhân tố khám phá EFA, chúng ta thường mong muốn rằng ma trận xoay sẽ có được sự hội tụ và phân biệt hợp lý và bám vào các nhóm nhân tố theo lý thuyết...
read more
Ý nghĩa của giá trị R bình phương hiệu chỉnh trong hồi quy

Ý nghĩa của giá trị R bình phương hiệu chỉnh trong hồi quy

Một trong các chỉ số rất quan trọng mà chúng ta sẽ đọc kết quả ở bước phân tích hồi quy là giá trị R bình phương hiệu chỉnh. Vậy R bình phương hiệu chỉnh là gì? Ý nghĩa của...
read more
Phân tích độ tin cậy Cronbach Alpha trên SPSS

Phân tích độ tin cậy Cronbach Alpha trên SPSS

Một đo lường được coi là có giá trị nếu nó đo lường đúng được cái cần đo lường (theo Campbell & Fiske 1959). Hay nói cách khác, đo lường đó sẽ không có hiện tượng sai số hệ thống...
read more