Phương pháp làm sạch dữ liệu bằng SPSS

Phương pháp làm sạch dữ liệu bằng SPSS

Dữ liệu sau khi đã được nhập chưa thể đưa ngay vào xử lý, phân tích bởi có thể còn nhiều lỗi cần phải được loại bỏ do: Chất lượng của việc khảo sát: người trả lời hiểu sai câu...
read more
Kiểm tra vi phạm các giả định hồi quy trong SPSS

Kiểm tra vi phạm các giả định hồi quy trong SPSS

Sau khi thực hiện phân tích hồi quy đa biến trên SPSS, chúng ta cần phải kiểm tra xem kết quả có bị vi phạm các giả định hồi quy hay không. Nếu các giả định bị vi phạm thì...
read more
Hệ số hồi quy chuẩn hóa và chưa chuẩn hóa trong SPSS

Hệ số hồi quy chuẩn hóa và chưa chuẩn hóa trong SPSS

Kết quả phân tích hồi quy đa biến trong SPSS chúng ta sẽ có được các bảng kết quả quan trọng để đánh giá kết quả hồi quy. Một trong những bảng đó là Coefficients với nhiều giá trị quan...
read more
Phân tích tương quan Pearson trên SPSS

Phân tích tương quan Pearson trên SPSS

Trong tương quan chúng ta có 2 loại: Tương quan tuyến tính và Tương quan phi tuyến. Với Pearson, chúng ta sẽ xem xét sự tương quan tuyến tính giữa các cặp biến với nhau. Bài viết này Xử Lý...
read more
Phân tích và đọc kết quả hồi quy đa biến trên SPSS

Phân tích và đọc kết quả hồi quy đa biến trên SPSS

Khác với tương quan Pearson, trong hồi quy đa biến các biến không có tính chất đối xứng như phân tích tương quan. Vai trò giữa biến độc lập và biến phụ thuộc là khác nhau. X và Y hay...
read more
Khắc phục Cronbach Alpha bị âm trong SPSS

Khắc phục Cronbach Alpha bị âm trong SPSS

Khi phân tích Cronbach Alpha, giá trị Cronbach’s Alpha âm sẽ đi kèm dòng chữ ngay sau bảng Reliability Statistics với nội dung: The value is negative due to a negative average covariance among items. This violates reliability model assumpt...
read more
Vẽ đồ thị, biểu đồ Chart Builder trong SPSS

Vẽ đồ thị, biểu đồ Chart Builder trong SPSS

Nếu như việc trình bày thống kê dạng các con số khá khô khan và thiếu sinh động thì biểu đồ, đồ thị chính là dạng thống kê hấp dẫn người xem hơn cả. SPSS tích hợp công cụ vẽ...
read more
Chạy bảng kết hợp Custom Tables trong SPSS

Chạy bảng kết hợp Custom Tables trong SPSS

Sử dụng bảng kết hợp Custom Tables trong SPSS giúp chúng ta mô tả được đặc điểm của dữ liệu của nhiều biến cùng một lúc, thấy được sự liên quan giữa các biến mà các thống kê đơn như...
read more
Thống kê mô tả: Thống kê trung bình trong SPSS

Thống kê mô tả: Thống kê trung bình trong SPSS

Trong phần phân tích thống kê tần số trên SPSS, nếu như bảng tần số mạnh về phần thống kê số lượng các giá trị, cơ cấu phần trăm các giá trị của biến thì bảng mô tả (Descriptive) thiên...
read more
Thống kê mô tả: Thống kê tần số trong SPSS

Thống kê mô tả: Thống kê tần số trong SPSS

Bảng tần số (Frequency) cung cấp cho chúng ta các thống kê về số lần xuất hiện giá trị, tỷ lệ cơ cấu phần trăm của giá trị,… Một số trường hợp biến định lượng mang giá trị tự do,...
read more