Lý thuyết mô hình đo lường Reflective, Formative, Causal

Lý thuyết mô hình đo lường Reflective, Formative, Causal

Các nhà nghiên cứu thường quan tâm đến các nghiên cứu có sự góp mặt của các yếu tố mà không thể quan sát trực tiếp như lòng trung thành, động lực làm việc, ý định tái mua hàng,… Những...
read more