Hệ số tương quan biến tổng Corrected Item – Total Correlation là gì?

Hệ số tương quan biến tổng Corrected Item – Total Correlation là gì?

Hệ số tương quan biến tổng (Corrected Item – Total Correlation) có ý nghĩa quan trọng trong phân tích độ tin cậy thang đo Cronbach’s Alpha, giúp nhà nghiên cứu xác định được biến quan sát nào ít đóng góp cho...
read more
Làm sao để tăng hệ số Cronbach’s Alpha trong SPSS?

Làm sao để tăng hệ số Cronbach’s Alpha trong SPSS?

Ngưỡng chấp nhận Cronbach Alpha phổ biến hiện nay để đảm bảo một thang đo đạt độ tin cậy là 0.7, và trong một số trường hợp với dạng nghiên cứu khám phá thì ngưỡng chấp nhận là 0.6. Do...
read more
Kiểm định Cronbach Alpha được sử dụng cho loại thang đo nào?

Kiểm định Cronbach Alpha được sử dụng cho loại thang đo nào?

Không phải thang đo nào cũng phù hợp để thực hiện kiểm định độ tin cậy Cronbach Alpha. Khái niệm “thang đo” ở đây được đề cập là một nhóm các biến quan sát của 1 nhân tố, các bạn tránh...
read more
Tầm quan trọng của nghiên cứu sơ bộ khi xây dựng bảng câu hỏi

Tầm quan trọng của nghiên cứu sơ bộ khi xây dựng bảng câu hỏi

Nghiên cứu sơ bộ là một bước rất quan trọng trong quá trình thực hiện nghiên cứu. Tuy nhiên, nhiều bạn vẫn chưa đánh giá đúng tầm quan trọng của bước này dẫn đến những kết quả không tốt về...
read more
Lý thuyết mô hình đo lường Reflective, Formative, Causal

Lý thuyết mô hình đo lường Reflective, Formative, Causal

Các nhà nghiên cứu thường quan tâm đến các nghiên cứu có sự góp mặt của các yếu tố mà không thể quan sát trực tiếp như lòng trung thành, động lực làm việc, ý định tái mua hàng,… Những...
read more
Hệ số tải nhân tố Factor Loading âm trong ma trận xoay

Hệ số tải nhân tố Factor Loading âm trong ma trận xoay

Khi phân tích nhân tố khám EFA, một số trường hợp hệ số tải nhân tố âm xuất hiện. Và sau khi tìm hiểu các bài luận phân tích trên Internet, bạn thấy rằng phần lớn đều là hệ số tải dương,...
read more
Kiểm định tính hội tụ, tính phân biệt và sự tin cậy trong phân tích CFA

Kiểm định tính hội tụ, tính phân biệt và sự tin cậy trong phân tích CFA

Việc thực hiện kiểm định hội tụ (convergent validity), tính phân biệt (discriminant validity) và sự tin cậy (reliability) là rất cần thiết trong phân tích nhân tố khẳng định CFA. Nếu các nhân tố không đả...
read more
Đánh giá độ phù hợp mô hình Model Fit trong CFA

Đánh giá độ phù hợp mô hình Model Fit trong CFA

1. Ý nghĩa việc kiểm định Model Fit trong CFA Sau bước phân tích nhân tố khám phá EFA để phục vụ cho CFA, việc đánh giá Model Fit trong CFA là cực kỳ quan trọng. Các thang đo và các biến tiềm...
read more
Phương pháp làm sạch dữ liệu bằng SPSS

Phương pháp làm sạch dữ liệu bằng SPSS

Dữ liệu sau khi đã được nhập chưa thể đưa ngay vào xử lý, phân tích bởi có thể còn nhiều lỗi cần phải được loại bỏ do: Chất lượng của việc khảo sát: người trả lời hiểu sai câu...
read more
Kiểm tra vi phạm các giả định hồi quy trong SPSS

Kiểm tra vi phạm các giả định hồi quy trong SPSS

Sau khi thực hiện phân tích hồi quy đa biến trên SPSS, chúng ta cần phải kiểm tra xem kết quả có bị vi phạm các giả định hồi quy hay không. Nếu các giả định bị vi phạm thì...
read more
1 2 3 4