Chính sách bảo mật và hỗ trợ chỉnh sửa

NGÀY ĐĂNG: 11/02/2021

Dưới đây là chính sách về Bảo mật thông tin và Hỗ trợ chỉnh sửa khi sử dụng dịch vụ xử lý dữ liệu của Xử Lý Định Lượng:

Chính sách bảo mật và hỗ trợ chỉnh sửa

1/ BẢO MẬT THÔNG TIN

Tất cả mọi thông tin cá nhân và thông tin bài nghiên cứu khi gửi tới Xử Lý Định Lượng đều được bảo mật tuyệt đối.

  • Thông tin cá nhân sẽ được sử dụng duy nhất cho việc trao đổi với bạn về xử lý dữ liệu.
  • Thông tin bài nghiên cứu (bảng câu hỏi, mô hình, đề tài, dữ liệu,…) sẽ được sử dụng duy nhất cho việc xử lý dữ liệu.

Trong vòng 10 ngày kể từ thời điểm kết thúc dịch vụ, các thông tin trao đổi qua email, hòm thư của Xử Lý Định Lượng sẽ tự động xóa và không lưu lại thông tin của bạn nữa. Tất cả thông tin bài nghiên cứu khi gửi tới Xử Lý Định Lượng sẽ được lưu trữ duy nhất trên máy nội bộ của team phục vụ cho công tác xử lý dữ liệu và không gửi cho bất kỳ một bên thứ ba nào khác.

 

2/ HỖ TRỢ CHỈNH SỬA TRONG VÀ SAU DỊCH VỤ

Trong quá trình thực hiện dịch vụ và sau khi kết thúc dịch vụ, có khả năng phát sinh những yêu cầu điều chỉnh từ bạn, từ giảng viên/hội đồng chấm bài. Do vậy, Xử Lý Định Lượng vẫn hỗ trợ bạn trả lời các thắc mắc trong phạm vi kiến thức cũng như chỉnh sửa lại bài đến khi bạn hoàn tất bài luận, bài nghiên cứu.

Với những yêu cầu chỉnh sửa cơ bản Xử Lý Định Lượng sẽ hỗ trợ miễn phí trong 2 lần. Trường hợp những yêu cầu chỉnh sửa cần xử lý lại phần lớn dữ liệu nhóm sẽ tính thêm một khoản phí phát sinh tùy mức độ điều chỉnh (dao động tầm 30%-50% chi phí gói xử lý). Cụ thể các hỗ trợ nào mất phí/không mất phí, nhóm sẽ báo chi tiết với bạn trước khi tiến hành chỉnh sửa. Các thay đổi phổ biến sẽ cần xử lý lại bài từ đầu: thay đổi bảng câu hỏi, thay đổi mô hình, thay đổi chiều giả thuyết nghiên cứu, thay đổi cỡ mẫu, thay đổi mean…

* Trong quá trình tư vấn và xác nhận sử dụng dịch vụ, Xử Lý Định Lượng sẽ gửi bạn đường dẫn bài giới thiệu Chính sách bảo mật và hỗ trợ chỉnh sửa này. Việc đã gửi đường dẫn cho bạn đồng nghĩa bạn đã xem, hiểu rõ và chấp nhận các chính sách của dịch vụ.

* Chính sách bảo mật và hỗ trợ chỉnh sửa được cập nhật vào ngày 27/10 và áp dụng các thay đổi này từ ngày 27/10 trở đi cho đến khi có cập nhật mới.

 


→ Xem chi tiết: DỊCH VỤ SPSS | DỊCH VỤ AMOS | DỊCH VỤ SMARTPLS