he so tai nhan to am

Hệ số tải nhân tố Factor Loading âm trong ma trận xoay

Khi phân tích nhân tố khám EFA, một số trường hợp hệ số tải nhân tố âm xuất hiện. Và sau khi tìm hiểu các bài luận phân tích trên Internet, bạn thấy rằng phần lớn đều là hệ số tải dương, bạn đang hoang mang có phải số liệu của mình…

Reliabilit và Validity trong CFA AMOS

Kiểm định tính hội tụ, tính phân biệt và sự tin cậy trong phân tích CFA

Việc thực hiện kiểm định hội tụ (convergent validity), tính phân biệt (discriminant validity) và sự tin cậy (reliability) là rất cần thiết trong phân tích nhân tố khẳng định CFA. Nếu các nhân tố không đảm bảo được validity và reliability sẽ gây ra những sai lệch về kết quả phân tích, các con số…

Độ phù hợp mô hình Model Fit CFA

Đánh giá độ phù hợp mô hình Model Fit trong CFA

1. Ý nghĩa việc kiểm định Model Fit trong CFA Sau bước phân tích nhân tố khám phá EFA để phục vụ cho CFA, việc đánh giá Model Fit trong CFA là cực kỳ quan trọng. Các thang đo và các biến tiềm ẩn tạo thành một mô hình đo lường các khái…

Làm sạch dữ liệu SPSS

Phương pháp làm sạch dữ liệu bằng SPSS

Dữ liệu sau khi đã được nhập chưa thể đưa ngay vào xử lý, phân tích bởi có thể còn nhiều lỗi cần phải được loại bỏ do: Chất lượng của việc khảo sát: người trả lời hiểu sai câu hỏi dẫn đến dữ liệu thu thập sai; người được…

Giả định hồi quy SPSS

Kiểm tra vi phạm các giả định hồi quy trong SPSS

Sau khi thực hiện phân tích hồi quy đa biến trên SPSS, chúng ta cần phải kiểm tra xem kết quả có bị vi phạm các giả định hồi quy hay không. Nếu các giả định bị vi phạm thì kết quả tính toán ra sẽ không đáng tin cậy…

Hệ số hồi quy chuẩn hóa SPSS

Hệ số hồi quy chuẩn hóa và chưa chuẩn hóa trong SPSS

Kết quả phân tích hồi quy đa biến trong SPSS chúng ta sẽ có được các bảng kết quả quan trọng để đánh giá kết quả hồi quy. Một trong những bảng đó là Coefficients với nhiều giá trị quan trọng như sig kiểm định t, giá trị VIF, hệ…

Tương quan Pearson trong SPSS

Phân tích tương quan Pearson trên SPSS

Trong tương quan chúng ta có 2 loại: Tương quan tuyến tính và Tương quan phi tuyến. Với Pearson, chúng ta sẽ xem xét sự tương quan tuyến tính giữa các cặp biến với nhau. Bài viết này Xử Lý Định Lượng sẽ giúp các bạn nắm rõ về mối…

phan tich hoi quy da bien SPSS

Phân tích và đọc kết quả hồi quy đa biến trên SPSS

Khác với tương quan Pearson, trong hồi quy đa biến các biến không có tính chất đối xứng như phân tích tương quan. Vai trò giữa biến độc lập và biến phụ thuộc là khác nhau. X và Y hay Y và X có tương quan với nhau đều mang…

Khắc phục Cronbach Alpha bị âm trong SPSS

Khi phân tích Cronbach Alpha, giá trị Cronbach’s Alpha âm sẽ đi kèm dòng chữ ngay sau bảng Reliability Statistics với nội dung: The value is negative due to a negative average covariance among items. This violates reliability model assumptions. You may want to check item codings. Tạm dịch: Giá…

Vẽ đồ thị Chart Builder SPSS

Vẽ đồ thị, biểu đồ Chart Builder trong SPSS

Nếu như việc trình bày thống kê dạng các con số khá khô khan và thiếu sinh động thì biểu đồ, đồ thị chính là dạng thống kê hấp dẫn người xem hơn cả. SPSS tích hợp công cụ vẽ đồ thị Chart Builder giúp chúng ta có thể dễ…