Chính sách chỉnh sửa

NGÀY ĐĂNG: 11/02/2021

Dưới đây là Chính sách bảo hành, hỗ trợ chỉnh sửa của Xử Lý Định Lượng:

1. Trong quá trình thực hiện dịch vụ và sau khi kết thúc dịch vụ, có khả năng phát sinh những yêu cầu điều chỉnh từ bạn, từ giảng viên/hội đồng chấm bài. Do vậy, Xử Lý Định Lượng vẫn hỗ trợ bạn trả lời các thắc mắc trong phạm vi kiến thức cũng như chỉnh sửa lại bài đến khi bạn hoàn tất bài luận, bài nghiên cứu.

2. Với những yêu cầu chỉnh sửa cơ bản Xử Lý Định Lượng sẽ hỗ trợ miễn phí trong 2 lần. Trường hợp những yêu cầu chỉnh sửa cần xử lý lại phần lớn dữ liệu nhóm sẽ tính thêm một khoản phí phát sinh tùy mức độ điều chỉnh (dao động tầm 30%-50% chi phí gói xử lý). Cụ thể các hỗ trợ nào mất phí/không mất phí, nhóm sẽ báo chi tiết với bạn trước khi tiến hành chỉnh sửa. Các thay đổi phổ biến sẽ cần xử lý lại bài từ đầu: thay đổi bảng câu hỏi, thay đổi mô hình, thay đổi chiều giả thuyết nghiên cứu, thay đổi cỡ mẫu, thay đổi mean… Nếu phát sinh các điều chỉnh thay đổi hoàn toàn bản chất mô hình nghiên cứu, bảng hỏi, chi phí điều chỉnh sẽ tính như một gói xử lý mới.

3. Thời điểm bắt đầu áp dụng chính sách chỉnh sửa là sau khi Xử Lý Định Lượng gửi kết quả xử lý ở dạng file PDF (bước 5 trong Quy trình xử lý dữ liệu và thanh toán). Chính sách hỗ trợ và chỉnh sửa có hiệu lực đến khi bạn hoàn thành và kết thúc bài luận văn, bài nghiên cứu trong giới hạn 4 tháng kể từ ngày Xử Lý Định Lượng mình bàn giao kết quả.

* Trong quá trình tư vấn và xác nhận sử dụng dịch vụ, tư vấn viên của Xử Lý Định Lượng sẽ gửi đường dẫn thông tin Chính sách chỉnh sửa này cho khách hàng. Việc đã gửi đường dẫn cho khách hàng đồng nghĩa khách hàng đã xem, hiểu rõ và chấp thuận toàn bộ nội dung trong chính sách.

* Chính sách bảo mật được cập nhật vào ngày 16/02/2024 và áp dụng các thay đổi này từ ngày 16/02/2024 trở đi cho đến khi có cập nhật mới.

 


→ Xem chi tiết: DỊCH VỤ SPSS | DỊCH VỤ AMOS | DỊCH VỤ SMARTPLS