Vẽ diagram mô hình nghiên cứu lên SMARTPLS 4

NGÀY ĐĂNG: 17/07/2023 |DANH MỤC: Học SMARTPLS

Trong bài Tạo vùng làm việc workspace, tạo dự án trên SMARTPLS 4, chúng ta đã nắm được cách thức khai báo vùng làm việc cho SMARTPLS 4 và cách tạo một dự án + nhập dữ liệu đầu vào cho dự án. Tiếp theo, chúng ta sẽ đi đến phần sử dụng từng công cụ của phần mềm để vẽ diagram mô hình trên SMARTPLS 4.

1. Vẽ diagram mô hình trên SMARTPLS 4

Ở đây mình đã có một dự án và bộ dữ liệu cùng tên 345 – SEM 1. Để vẽ mô hình diagram mình sẽ nhấp vào Create model.

ve mo hinh tren smartpls 4

Một hộp thoại xuất hiện, ở Model type chọn PLS-SEM, ở Model name bạn đặt tên cho diagram. Ví dụ, mình mình sẽ sử dụng luôn tên diagram là 345 – SEM 1. Nhấp Save để hoàn thành.

ve mo hinh tren smartpls 4

Cửa sổ giao diện vẽ diagram SMARTPLS 4 xuất hiện:

ve mo hinh tren smartpls 4

Sử dụng mô hình nghiên cứu dưới đây, tiến hành vẽ diagram tương ứng:

ve mo hinh tren smartpls 4

Kéo thả toàn bộ các biến quan sát của nhân tố QC vào vùng trống diagram. Để chọn cùng lúc nhiều biến quan sát QC1-QC5, bạn nhấp vào biến QC1, giữ nút Shift trên bàn phím và nhấp tiếp vào nút QC5.

ve mo hinh tren smartpls 4

SMARTPLS 4 sẽ yêu cầu đặt tên biến tiềm ẩn cho nhóm biến từ QC1-QC5, ở đây phần mềm đề xuất là QC, nếu bạn không muốn sử dụng tên đề xuất, bạn hoàn toàn có thể đổi sang tên khác. Mình vẫn giữ tên nhóm là QC, nhấn nút Enter trên bàn phím máy tính để kết thúc thao tác đặt tên.

ve mo hinh tren smartpls 4

Như vậy là chúng ta đã vẽ xong cấu trúc nhân tố QC gồm 5 biến quan sát, thực hiện tương tự cho các nhân tố khác đến khi hoàn thành đưa hết các cấu trúc nhân tố vào diagram.

ve mo hinh tren smartpls 4

 

Chúng ta tìm hiểu qua chức năng các công cụ để phục vụ cho việc vẽ diagram và phân tích mô hình:

ve mo hinh tren smartpls 4

 • Back: Quay lại cửa sổ làm việc dự án.
 • Save: Lưu kết quả diagram đang vẽ.
 • Convert: Chuyển đổi qua lại giữa các loại mô hình: PLS-SEM, CB-SEM, PROCESS.
 • Calculate: Thực hiện các kiểm định cho mô hình.
 • Select: Di chuyển, chọn đối tượng làm việc trên diagram. Muốn di chuyển, thay đổi thuộc tính cho đối tượng nào, cần chọn vào Select trước rồi mới thực hiện.
 • Latent Variable: Vẽ biến tiềm ẩn. Nhấp vào biểu tượng rồi nhấp vào vùng trống trên diagram để tạo ra một biến tiềm ẩn.
 • Connect: Vẽ mũi tên tác động giữa các biến. Nhấp vào biểu tượng, nhấp vào biến thứ nhất (gốc mũi tên), rồi nhấp vào biến thứ hai (đầu mũi tên).
 • Moderating Effects: Gán tác động điều tiết. Nhấp vào biểu tượng, nhấp vào biến điều tiết và hướng mũi tên điều tiết vào mũi tên của mối quan hệ cần xét.
 • Comment: Thêm ghi chú vào diagram. Nhấp vào biểu tượng rồi nhấp vào vùng trống trên diagram để nhập ghi chú.
 • Delete: Xóa đối tượng trên diagram. Nhấp vào biểu tượng rồi nhấp vào đối tượng trê diagram để xóa.

Dùng công cụ Select mũi tên để di chuyển sắp xếp cấu trúc biến theo ý, kết thúc chúng ta có được diagram như sau:

ve mo hinh tren smartpls 4

Nếu không gian làm việc không đủ, các biến bị chồng chéo, bạn kéo thanh Zoom ở góc cuối qua trái/qua phải để mở rộng/thu hẹp không gian làm việc. Cũng lưu ý rằng, khi di chuyển biến quan sát hay biến tiềm ẩn, luôn đảm bảo rằng biểu tượng chữ U nam châm bên trên thanh Zoom sáng để phần mềm bật chế độ tự động canh thẳng.

ve mo hinh tren smartpls 4

Sử dụng công cụ Connect nối các mũi tên quan hệ tác động, chúng ta có được diagram hoàn chỉnh như sau:

ve mo hinh tren smartpls 4

Nếu bạn không rõ về thao tác sử dụng SMARTPLS 4, bạn không thành tạo việc sử dụng công cụ để vẽ diagram và phân tích dữ liệu trên SMARTPLS 4, bạn có thể tham khảo dịch vụ xử lý SMARTPLS của Xử Lý Định Lượng để có được kết quả tốt nhất.

Để thay đổi thuộc tính một cấu trúc biến. Sử dụng công cụ Select nhấp vào biến tiềm ẩn của cấu trúc biến đó. Thanh thuộc tính bên phải xuất hiện cho phép chúng ta thực hiện nhiều tùy chỉnh.

 • Indicators: Xoay hướng biến quan sát của nhân tố hướng lên trên/xuống dưới/qua phải/qua trái.
 • Shape: Biểu tượng màu xanh cho phép đổi màu biến tiềm ẩn; biểu tượng vòng tròn cho phép đổi hình dạng biến tiềm ẩn từ tròn sang vuông, ngũ giác…
 • Border: Biểu tượng màu xanh cho phép đổi màu đường viền biến tiềm ẩn; biểu tượng cộng-trừ cho phép tăng/giảm kích thước đường viền.
 • Text: Biểu tượng màu trắng cho phép đổi màu văn bản bên trong biến tiềm ẩn; biểu tượng cộng-trừ cho phép tăng/giảm kích thước văn bản; biểu tượng B/I/U cho phép  in đậm, in nghiêng, gạch chân nội dung văn bản bên trong biến tiềm ẩn.
 • Coloring: Biểu tượng màu xanh là chế độ hiển thị màu; biểu tượng màu đen là chế độ trắng đen.
 • Defaults: Chuyển về mặc định cài đặt của phần mềm.

ve mo hinh tren smartpls 4

Để đổi tên hay thay đổi thông tin biến tiềm ẩn hoặc biến quan sát, sử dụng công cụ Select rồi nhấp đôi vào biến tiềm ẩn/ biến quan sát để hiện bảng thông tin biến.

ve mo hinh tren smartpls 4

Ngoài cách nhấp đôi vào biến để điều chỉnh, chúng ta có thể nhấp phải chuột vào sẽ có các lệnh điều chỉnh nhanh. Ví dụ: khi mô hình có quá nhiều cấu trúc nhân tố, biến quan sát, chúng ta có thể ẩn đi biến quan sát ở một số nhân tố bằng cách nhấp phải chuột vào biến tiềm ẩn và chọn Hide indicators, khi muốn hiện ra thì chọn vào Show indicators.

ve mo hinh tren smartpls 4

2. Xuất/nhập dự án trên SMARTPLS 4

2.1 Xuất dự án SMARTPLS 4

Để xuất dự án ra file nhằm mục đích lưu trữ hoặc gửi cho người khác, bạn trở về giao diện làm việc với dự án. Nhấp phải chuột vào tên dự án, chọn Export project. Lưu ý, phải nhấp phải chuột chính xác vào tên dự án mới có menu lệnh xuất dự án, bạn nhấp sai vào tên diagram hay tên file dữ liệu sẽ không có.

ve mo hinh tren smartpls 4

Một cửa sổ xuất hiện yêu cầu chọn vị trí lưu dự án, sau khi chọn xong nơi lưu, bạn nhấp vào nút Save.

ve mo hinh tren smartpls 4

2.2 Nhập dự án vào SMARTPLS 4

Để nhập một dự án có sẵn vào SMARTPLS 4, nhấp phải chuột tại vùng trống Workspace, chọn Import project from backup file.

ve mo hinh tren smartpls 4

Một cửa sổ xuất hiện yêu cầu chọn dự án muốn nhập, sau khi chọn xong dự án, bạn nhấp vào nút Open.

ve mo hinh tren smartpls 4

Như vậy chúng ta hoàn thành xong thao tác nhập dự án có sẵn vào SMARTPLS 4. Lưu ý, phiên bản SMARTPLS 3 và SMARTPLS 4 có một số khác biệt về phần cấu hình dự án nên khi nhập dự án từ phiên bản 3 vào phiên bản 4 thường sẽ bị lỗi nên bạn cần tạo dự án mới hoàn toàn.