Tạo vùng làm việc workspace, tạo dự án trên SMARTPLS 4

NGÀY ĐĂNG: 16/07/2023 |DANH MỤC: Học SMARTPLS

Sau khi cài đặt xong SMARTPLS 4, chúng ta cần khai báo vùng làm việc workspace cho phần mềm thì mới có thể tạo dự án và thực hiện phân tích. Bài viết này sẽ hướng dẫn các bước chi tiết trong tạo workspace, tạo dự án, nhập dữ liệu cho dự án trên SMARTPLS 4.

1. Tạo vùng làm việc workspace cho SMARTPLS 4

Vùng làm việc workspace trên SMARTPLS 4 là nơi chứa các dự án làm việc trên phần mềm này. Đối với SPSS hoặc AMOS, chúng ta sẽ chỉ định lưu tệp kết quả ở đâu khi bấm nút lưu dữ liệu. Còn riêng SMARTPLS 4, phần mềm sẽ yêu cầu phải có vùng làm việc để lưu trữ mặc định các dự án (file SMARTPLS) ở thư mục vùng làm việc đó. Dù người dùng có thoát phần mềm hay vì lý do gì đó phần mềm bị thoát, thì sau khi mở lại, dự án đang làm việc vẫn còn ở đó để chúng ta làm việc tiếp. Có được điều này là nhờ SMARTPLS 4 lưu trữ mặc định dự án trong vùng làm việc.

Để khai báo workspace trên SMARTPLS 4, sau khi khởi động phần mềm, chúng ta nhấp chọn vào nút Choose workspace …

tao workspace smartpls4

Cửa số mới xuất hiện yêu cầu chúng ta chọn thư mục vùng làm việc. Trong ảnh bên dưới mình ví dụ sẽ dùng thư mục SmartPLS4 Workspace nằm ở đường dẫn D:\Working\SmartPLS4 Workspace làm vùng làm việc. Nhấp vào Select Folder góc cuối bên phải để hoàn thành, kết thúc bước khai báo vùng làm việc cho SMARTPLS 4.

tao workspace smartpls4

2. Tạo dự án (project) cho SMARTPLS 4

Dự án là nơi chứa toàn bộ những gì liên quan đến dự án đó: dữ liệu, diagram, output. Để tạo dự án mới trên SMARTPLS chúng ta nhấp vào New project trên thanh công cụ.

tao workspace smartpls4

Một hộp thoại xuất hiện, nhập tên dự án vào ô Name, ví dụ mình đặt tên dự án là Du an 1. Sau đó nhấp vào nút Create.

tao workspace smartpls4

Dự án vừa tạo sẽ nằm ở vùng Workspace như ảnh bên dưới. Bên dưới tên dự án sẽ có 2 lựa chọn: Import data file dùng để khai báo dữ liệu đầu vào và Create model dùng để vẽ diagram mô hình.

tao workspace smartpls4

3. Chuẩn bị tập dữ liệu đầu vào

Phiên bản SMARTPLS 4 hỗ trợ nhiều định dạng dữ liệu đầu vào: .sav (SPSS), .xls hoặc .xlsx (Excel), .csv hoặc .txt (R, Stata, Dữ liệu khảo sát từ Google Forms). Phổ biến chúng ta hay dùng dữ liệu đầu vào của SPSS hoặc Excel.

Để phần mềm có thể hiểu và phân tích được, tập dữ liệu đầu vào cần được trình bày chuẩn theo cấu trúc quy định.

– Đối với file SPSS, chúng ta khai báo tên biến và mã hóa dữ liệu toàn bộ ở dạng con số như mẫu bên dưới, mỗi hàng là kết quả trả lời của từng đáp viên. Tất cả đều phải được mã hóa về dạng con số, không để dữ liệu dạng văn bản.

tao workspace smartpls4

Sau khi chuẩn bị xong xuôi dữ liệu, chúng ta lưu file SPSS này lại, định dạng file dữ liệu có đuôi .sav. Ví dụ mình lưu tên là 350 – DLTH 1.sav.

– Đối với file Excel, chúng ta khai báo hàng đầu tiên là tên biến. Từ hàng thứ hai trở đi là kết quả trả lời của từng đáp viên. Tất cả đều phải được mã hóa về dạng con số, không để dữ liệu dạng văn bản.

tao workspace smartpls4

Sau khi chuẩn bị xong dữ liệu, chúng ta lưu file Excel này lại, định dạng file dữ liệu có đuôi .xls hoặc .xlsx hoặc .csv. Ví dụ mình lưu tên là 350 – DLTH 1.xlsx.

– Đối với khảo sát bằng Google Forms, sau khi có kết quả khảo sát, các bạn nên tải về ở dạng Excel đuôi .xls hoặc .xlsx, không nên tải về đuôi .csv để tránh lỗi font chữ. Tải được về máy tính, các bạn tiến hành mã hóa dữ liệu để được cấu trúc trình bày như file dữ liệu Excel bên trên.

4. Khai báo dữ liệu đầu vào trên SMARTPLS 4

Tại dự án, chúng ta chọn Import data file để nhập dữ liệu đầu vào.

tao workspace smartpls4

Một cửa sổ xuất hiện, tìm đến thư mục chứa tệp dữ liệu đầu vào. Ví dụ, mình chọn tệp dữ liệu vào là file SPSS có tên 350 – DLTH 1.sav. nằm trong đường dẫn D:\SPSS. Chọn Open để nhập dữ liệu vào SMARTPLS.

tao workspace smartpls4

Phần mềm sẽ hiện lên một số thông tin của file dữ liệu SPSS để bạn xem tổng quát như Name (tên biến), Missing (giá trị khuyết), Scale (Loại dữ liệu), Min (giá trị nhỏ nhất), Max (giá trị lớn nhất).

tao workspace smartpls4

Sau khi đã nhập dữ liệu thành công, cửa sổ thông tin dữ liệu sẽ xuất hiện như bên dưới. Trường hợp không ra được bảng này, bạn kiểm tra lại dữ liệu đầu vào xem có các phát sinh các lỗi gì hay không, điều chỉnh và thực hiện lại các bước nhập dữ liệu. Nhấp vào nút Back để quay lại cửa sổ trước đó.

tao workspace smartpls4

Nếu bạn không rõ về thao tác sử dụng SMARTPLS 4, chưa biết cách chuẩn bị dữ liệu, tạo dự án, tạo diagram trên SMARTPLS 4, bạn có thể tham khảo dịch vụ xử lý SMARTPLS của Xử Lý Định Lượng để có được kết quả tốt và kịp tiến độ làm bài.

Chúng ta bắt đầu vẽ diagram để biểu diễn mô hình nghiên cứu lên phần mềm SMARTPLS 4. Nhấp vào mục Create model.

tao workspace smartpls4

Hộp thoại xuất hiện, ở Project chọn dự án làm việc, ở Model type chọn PLS-SEM, ở Model name bạn nhập tên cho diagram. Ví dụ, mình đặt tên diagram trùng với tên file dữ liệu là 350 – DLTH 1. Sau đó nhấp vào nút Save để hoàn thành.

tao workspace smartpls4

SMARTPLS 4 sẽ chuyển tới cửa sổ giao diện vẽ diagram như sau:

tao workspace smartpls4

Tiến hành vẽ diagram để biểu diễn mô hình nghiên cứu lên SMARTPLS. Cách vẽ diagram, các bạn vui lòng xem tại bài viết Vẽ mô hình, xuất/nhập dự án trên SMARTPLS 4.