Chính sách nội dung tại Xử Lý Định Lượng

NGÀY ĐĂNG: 07/08/2021

Các vấn đề liên quan đến bản quyền nội dung bài viết/hình ảnh/video đăng tải trên Xử Lý Định Lượng, vui lòng liên hệ tới email xulydinhluong@gmail.com.

Bằng việc truy cập xulydinhluong.com, bạn đã đồng ý rằng tất cả các tài nguyên của Xử Lý Định Lượng là tài sản của Xử Lý Định Lượng. Đồng thời cũng đồng ý với các điều khoản được nêu dưới đây.

Điều 1. Quyền truy cập nội dung

Bạn đọc được phép truy cập miễn phí toàn bộ các bài viết có thể nhìn thấy trên trang web xulydinhluong.com.

Điều 2. Chia sẻ nội dung

Với các tài nguyên của Xử Lý Định Lượng, bạn đọc có thể chia sẻ, trích dẫn lên các trang web, diễn đàn, mạng xã hội nhưng phải giữ nguyên toàn bộ (hoặc một phần nếu là trích dẫn) nội dung gốc của bài viết và dẫn nguồn chính xác URL bài viết gốc của Xử Lý Định Lượng. Đồng thời, URL được dẫn nguồn này có thể nhấp chuột vào để chuyển đến URL gốc trên trang xulydinhluong.com.

Điều 3. Không sao chép nội dung

Là khách truy cập tại Xử Lý Định Lượng bạn không được phép:

(a) chia sẻ, sao chép nội dung bài viết, văn bản, hình ảnh, đồ họa, bảng biểu, số liệu, video hoặc âm thanh mà không dẫn nguồn theo chính sách của Điều 2 ; 

(b) tạo ra các tác phẩm phái sinh từ tài nguyên của Xử Lý Định Lượng; 

Điều 4. Thay đổi các điều khoản sử dụng

Các điều khoản được cập nhật lần cuối vào ngày 07 tháng 08 năm 2021 và áp dụng đến khi có những cập nhật, thay đổi, bổ sung mới từ Xử Lý Định Lượng.