Giá trị Cronbach’s Alpha if Item Deleted lớn hơn Cronbach’s Alpha của thang đo

NGÀY ĐĂNG: 16/12/2020 |DANH MỤC: Cronbach's Alpha

Cột Cronbach’s Alpha if Item Deleted biểu hiện giá trị Cronbach’s Alpha mới của thang đo khi biến quan sát đó bị loại khỏi thang đo. Ví dụ bên dưới, Cronbach’s Alpha của thang đo TL ban đầu là 0.802, giá trị Cronbach’s Alpha if Item Deleted của TL4 là 0.758. Loại bỏ biến TL4 và thực hiện kiểm định lại, giá trị Cronbach’s Alpha mới của thang đo lúc này sẽ là 0.758 bằng với giá trị Cronbach’s Alpha if Item Deleted của TL4 ban đầu.

Cronbach’s Alpha if Item Deleted lớn hơn Cronbach's Alpha của nhóm

Giá trị Cronbach’s Alpha của thang đo khi chưa loại TL4

Cronbach’s Alpha if Item Deleted lớn hơn Cronbach's Alpha của nhóm

Giá trị Cronbach’s Alpha của thang đo khi đã loại TL4

Không có nhiều sách, tài liệu nổi tiếng và được công nhận trên Thế giới đề cập đến vấn đề này. Tuy nhiên, tại trang Research Gate – một trang lớn cộng đồng người nghiên cứu đã có topic thảo luận về vấn đề này. Đây là một topic điển hình:

https://www.researchgate.net/post/Should_I_delete_scale_items_even_if_Cronbachs_Alpha_is_above_07

Đa phần ý kiến đều đánh giá rằng (chọn lọc ý kiến từ các chuyên gia, những nhà nghiên cứu có kinh nghiệm) nếu sự chênh lệch giá trị Cronbach Alpha là không nhiều thì nên giữ biến đó lại và xem tính phân biệt/hội tụ của biến ở bước EFA sau đó để đánh giá chất lượng biến, khi đó hãy quyết định loại biến hay giữ lại.

Vậy chênh lệch thế nào là “không nhiều”? Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng, nếu giá trị tương quan biến tổng (Corrected Item-Total Correlation) của biến lớn hơn 0.3 thì khi đó sự chênh lệch giữa 2 hệ số Cronbach Alpha thường không nhiều.

Khi phân tích độ tin cậy thang đo trên SPSS, chúng ta thường xuyên gặp phải tình trạng hệ số Cronbach’s Alpha if Item Deleted lớn hơn hệ số Cronbach’s Alpha của nhóm. Các trường hợp phổ biến hay gặp và hướng xử lý như sau:

Trường hợp 1:

– Hệ số Cronbach’s Alpha của nhóm nhỏ hơn 0.7.

– Có biến quan sát có giá trị Corrected Item – Total Correlation nhỏ hơn 0.3 và giá trị Cronbach’s Alpha if Item Deleted lớn hơn 0.7.

Xử lý: Loại biến quan sát có có giá trị Corrected Item – Total Correlation nhỏ hơn 0.3 và giá trị Cronbach’s Alpha if Item Deleted lớn hơn 0.7.

Trường hợp 2:

– Hệ số Cronbach’s Alpha của nhóm lớn hơn 0.7.

– Có biến quan sát có giá trị Corrected Item – Total Correlation nhỏ hơn 0.3 và giá trị Cronbach’s Alpha if Item Deleted lớn hơn 0.7.

Xử lý: Loại biến quan sát có có giá trị Corrected Item – Total Correlation nhỏ hơn 0.3 và giá trị Cronbach’s Alpha if Item Deleted lớn hơn 0.7.

Trường hợp 3:

– Hệ số Cronbach’s Alpha của nhóm lớn hơn 0.7.

– Có biến quan sát có giá trị Cronbach’s Alpha if Item Deleted lớn hơn 0.7 và giá trị Corrected Item – Total Correlation lớn hơn 0.3.

Xử lý: Giữ nguyên thang đo, không loại biến.

Nếu bạn gặp khó khăn khi kết quả Cronbach Alpha bị âm, không đạt tiêu chuẩn kiểm định, số biến bị loại quá nhiều. Bạn có thể tham khảo dịch vụ xử lý SPSS của Xử Lý Định Lượng để team có thể hỗ trợ bạn xử lý nhanh và hiệu quả nhất.