Thống kê mô tả: Thống kê trung bình trong SPSS

NGÀY ĐĂNG: 03/01/2020 |DANH MỤC: Thống kê mô tả

Trong phần phân tích thống kê tần số trên SPSS, nếu như bảng tần số mạnh về phần thống kê số lượng các giá trị, cơ cấu phần trăm các giá trị của biến thì bảng mô tả (Descriptive) thiên về khái quát chung các yếu tố mô tả cơ bản nhất như giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất, giá trị trung bình, độ lệch chuẩn,…

Thực hành phân tích thống kê mô tả trên SPSS với tập dữ liệu mẫu ở ví dụ ho nhóm Lương thưởng phúc lợi dưới đây:

Thống kê trung bình trên SPSS

Chúng ta sẽ thực hiện thống kê mô tả cho các nhóm biến định lượng Likert. Việc sử dụng bảng mô tả cho các biến định lượng Likert nhằm so sánh giá trị trung bình Mean của các biến quan sát trong cùng 1 nhóm, xem biến nào đang được người được khảo sát đồng ý nhất, biến nào ít được đồng ý nhất,…từ đó giúp ích khá nhiều vào phần đề xuất, giải pháp cuối bài nghiên cứu.

Để thực hiện thống kê mô tả, chúng ta vào Analyze > Descriptive Statistics > Descriptives…

Thống kê trung bình trên SPSS

Tại cửa sổ hộp thoại Descriptives, đưa các biến cần thống kê mô tả từ cột bên trái vào mục Variable(s) bên phải, có thể đưa cùng lúc nhiều biến vào thực hiện thống kê. Dưới đây, chúng ta sẽ thực hiện thống kê mô tả cho nhóm biến Lương, thưởng, phúc lợi (từ TN1 đến TN5) nên tác giả sẽ đưa các biến này vào mục Variable(s).

Thống kê trung bình trên SPSS

Thống kê trung bình trên SPSS

Sau khi đã đưa các biến cần thống kê tần số vào mục Variable(s), nhìn sang bên phải có các tùy chọn Options Bootstrap, đây là các mục để các bạn mô tả sâu hơn dữ liệu. Tuy nhiên, thường chúng ta chỉ sử dụng đến mục Options.

Thống kê trung bình trên SPSS

Trong Options, có các tùy chọn để chúng ta cho xuất hiện trong bảng mô tả, SPSS thiết lập mặc định các mục trong phần này gồm:

  • Mean: giá trị trung bình.
  • Deviation: độ lệch chuẩn.
  • Minimum: giá trị nhỏ nhất
  • Maximum: giá trị lớn nhất.

Tác giả không tích vào tùy chọn nào thêm mà chỉ sử dụng mặc định SPSS đề xuất. Nhấp chuột vào Continue để quay lại cửa sổ Descriptives, sau đó nhấp vào OK để xuất kết quả ra Output.

Thống kê trung bình trên SPSS

Tại cửa sổ Output, chúng ta sẽ quan tâm đến bảng Descriptive Statistics chứa các thông tin mô tả biến đưa vào.

Thống kê trung bình trên SPSS

→ Giá trị trung bình của các biến quan sát từ TN1 đến TN5 trong nhóm Lương, thưởng, phúc lợi đều nằm trong mức điểm từ 3 đến 4 trên thang đo Likert 5 điểm. Như vậy, phần lớn các đáp viên tham gia trả lời bảng khảo sát đều đồng ý với các tiêu chí trong nhóm Lương, thưởng, phúc lợi.

→ Giá trị trung bình của TN1 cho đến TN5 không chênh lệch nhau nhiều và đều nằm trong mức điểm từ 3 đến 4 trên thang đo 5 điểm. Điều này cho thấy rằng công ty đang có chế độ đãi ngộ nhân viên khá tốt trên hầu hết các yếu tố: mức lương, thưởng, các chính sách về phúc lợi.

Xem thêm: Thống kê tần số và vẽ biểu đồ trên SPSS