Câu hỏi gài trong xây dựng bảng câu hỏi khảo sát

Đây là một thủ thuật khá hay để các bạn có thể loại bỏ đi các phiếu khảo sát mà đáp viên chỉ trả lời qua loa cho xong. Bằng việc sử dụng 2 câu hỏi nhưng cùng chung một mục đích hỏi, ngăn cách nhau bởi nhiều câu hỏi khác để tránh việc đáp viên nhận ra 2 câu hỏi tương tự nhau. Nếu đáp viên trả lời 2 câu hỏi này với 2 đáp án trái ngược nhau hoàn toàn, nghĩa là đáp viên đang có lập trường mơ hồ về vấn đề được hỏi hoặc chỉ muốn trả lời qua loa cho xong để kết thúc phiếu khảo sát. Khi đó, bạn cần loại bỏ các phiếu khảo sát kém chất lượng này ra để tránh ảnh hưởng đến kết quả đánh giá chung.

cau hoi gai bang khao sat

Ví dụ: Với trích bảng khảo sát dưới đây, tác giả sẽ đưa vào câu hỏi gài ở phần cuối bảng khảo sát (phần thông tin cá nhân).

1 2 3 4 5
Rất không đồng ý Không đồng ý Trung lập Đồng ý Rất đồng ý
  LƯƠNG, THƯỞNG, PHÚC LỢI Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ
TN1 Lương phù hợp với khả năng và đóng góp của nhân viên 1 2 3 4 5
TN2 Anh/Chị có thể sống hoàn toàn dựa vào thu nhập từ công ty 1 2 3 4 5
TN3 Phân phối công bằng tiền lương, thưởng và phụ cấp theo đóng góp của nhân viên 1 2 3 4 5
TN4 Thu nhập từ công ty ngang bằng với các công ty khác 1 2 3 4 5
TN5 Chính sách phúc lợi thỏa đáng 1 2 3 4 5
  CƠ HỘI ĐÀO TẠO & THĂNG TIẾN Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ
DT1 Được đào tạo các kỹ năng cần thiết để thực hiện tốt công việc của mình 1 2 3 4 5
DT2 Công ty tạo cơ hội thăng tiến cho người có năng lực 1 2 3 4 5
DT3 Công ty đảm bảo tính công bằng trong thăng tiến 1 2 3 4 5
DT4 Anh/Chị biết rõ những điều kiện để được thăng tiến 1 2 3 4 5
  LÃNH ĐẠO VÀ CẤP TRÊN Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ
LD1 Cấp trên có năng lực, tầm nhìn và khả năng lãnh đạo tốt 1 2 3 4 5
LD2 Lãnh đạo hỗ trợ nhân viên khi cần thiết 1 2 3 4 5
LD3 Lãnh đạo ghi nhận ý kiến đóng góp của nhân viên 1 2 3 4 5
LD4 Lãnh đạo quan tâm, động viên nhân viên 1 2 3 4 5
LD5 Lãnh đạo đối xử công bằng với nhân viên 1 2 3 4 5
   ĐỒNG NGHIỆP Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ
DN1 Đồng nghiệp sẵn sàng giúp đỡ lẫn nhau 1 2 3 4 5
DN2 Đồng nghiệp phối hợp tốt khi làm việc 1 2 3 4 5
DN3 Đồng nghiệp hòa đồng, thân thiện 1 2 3 4 5
DN4 Đồng nghiệp đáng tin cậy 1 2 3 4 5
  BẢN CHẤT CÔNG VIỆC Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ
CV1 Công việc phù hợp với trình độ chuyên môn, phù hợp với kỹ năng được đào tạo 1 2 3 4 5
CV2 Công việc cho phép phát huy khả năng cá nhân 1 2 3 4 5
CV3 Công việc thú vị và có thử thách 1 2 3 4 5
CV4 Khối lượng công việc hợp lý 1 2 3 4 5
CV5 Có động lực để sáng tạo trong công việc 1 2 3 4 5
  ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ
DK1 Môi trường làm việc sạch sẽ, đảm bảo vệ sinh 1 2 3 4 5
DK2 Nơi Anh/Chị làm việc rất an toàn 1 2 3 4 5
DK3 Được cung cấp đầy đủ trang thiết bị hỗ trợ cho công việc 1 2 3 4 5
DK4 Thời gian làm việc hợp lý 1 2 3 4 5
  ĐÁNH GIÁ CHUNG Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ
HL1 Anh/Chị hài lòng với công việc hiện tại 1 2 3 4 5
HL2 Anh/Chị tiếp tục làm việc tại công ty lâu dài 1 2 3 4 5
HL3 Anh/Chị cảm thấy thoải mái trong lúc làm việc 1 2 3 4 5

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Câu 1. Giới tính của Anh/Chị?

 1. Nam ¨
 2. Nữ ¨

Câu 2. Xin vui lòng cho biết, Anh/Chị nằm trong độ tuổi nào?

 1. Từ 18 – 25 tuổi ¨
 2. Từ 26 – 35 tuổi ¨
 3. Từ 36 – 45 tuổi ¨
 4. Trên 45 tuổi ¨

Câu 3. Xin vui lòng cho biết, trình độ học vấn hiện tại của Anh/Chị?

 1. Trung cấp ¨
 2. Cao đẳng ¨
 3. Đại học ¨
 4. Sau đại học ¨

Câu 4. Hiện tại, Anh/Chị đang làm việc tại phòng/ban nào?

 1. Phòng Nhân sự ¨
 2. Phòng Kế toán ¨
 3. Phòng Sản xuất ¨
 4. Phòng Marketing ¨

Câu 5. Anh/Chị đã làm việc tại Công ty TNHH Nhãn Xanh được bao lâu?

 1. Dưới 1 năm ¨
 2. Từ 1 đến dưới 3 năm ¨
 3. Từ 3 đến dưới 5 năm ¨
 4. Từ 5 năm trở lên ¨

Câu 6. Thu nhập hàng tháng trung bình của Anh/Chị là khoảng bao nhiêu?

 1. Dưới 5 triệu ¨
 2. Từ 5 – dưới 7 triệu ¨
 3. Từ 7 – dưới 10 triệu ¨
 4. Từ 10 triệu trở lên ¨

Câu 7. Anh/Chị cảm thấy hài lòng khi làm việc tại công ty hay không?

 1. Có ¨
 2. Không ¨

——–

Để ý phần bôi đỏ câu HL1 trong bảng Likert và câu hỏi số 7 ở cuối phiếu khảo sát, các bạn có thể thấy được 2 câu hỏi này cùng có chung một ý nghĩa, chỉ có sự khác biệt ở câu từ và đáp án. Nếu ở câu HL1, đáp viên chọn mức điểm 4, 5 nhưng câu 7 lại chọn đáp án “Không” nghĩa là đang có sự mâu thuẩn trong cách trả lời của đáp viên này, đây là một phiếu không rõ ràng, kém chất lượng, các bạn cần loại bỏ khỏi dữ liệu thu thập. Tương tự cho trường hợp đáp viên chọn mức điểm 1, 2 câu HL1 nhưng câu 7 lại chọn đáp án “Có”.

       Câu hỏi gài có nhiều dạng khác nhau, nhiều cách trình bày khác nhau, các bạn cần linh động và đặt vị trí của mình vào một người đáp viên để đặt câu hỏi gài cũng như sắp xếp vị trí câu hỏi gài nhằm loại bỏ tối đa có thể các phiếu khảo sát kém chất lượng.

** Lưu ý: Câu hỏi gài là một mẹo của người nghiên cứu, chỉ nên trình bày khi in phiếu khảo sát hoặc khảo sát trực tiếp. Trong trình bày luận văn, báo cáo kết quả không đưa câu hỏi này vào nội dung bài làm.

Điểm đánh giá / 5. Số người đánh giá

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *