phan tich nhan to kham pha EFA

Phân tích nhân tố khám phá EFA trên SPSS

Phân tích nhân tố khám phá EFA là một bước rất quan trọng trong xử lý định lượng của bài luận văn, bài nghiên cứu. Nhờ EFA chúng ta có thể định hình lại cấu trúc các nhóm thang đo, xem xét sự hội tụ và phân biệt của các…

Cách loại biến trong Cronbach Alph

Cách loại biến trong kiểm định Cronbach Alpha trên SPSS

Loại biến trong kiểm định Cronbach Alpha mang ý nghĩa rất quan trọng giúp chúng ta định hình lại các thang đo. Những biến quan sát rác tồn tại trong thang đo khiến độ tin cậy thang đo bị giảm đi. Chúng ta cần loại những biến này để thang…

Chạy chung hay riêng biến độc lập với biến phụ thuộc trong EFA
hoi quy voi bien gia dummy

Hồi quy với biến giả Dummy trong SPSS

Chúng ta đã khá quen với việc sử dụng các biến độc lập là các biến định lượng. Tuy nhiên, trong nhiều tình huống chúng ta cần phân tích hồi quy với các biến độc lập là biến định tính. Nếu một biến là định danh, chúng ta không thực…

Cách xử lý ma trận xoay lộn xộn trong EFA

Khắc phục ma trận xoay lộn xộn trong EFA

Khi thực hiện phân tích nhân tố khám phá EFA, chúng ta thường mong muốn rằng ma trận xoay sẽ có được sự hội tụ và phân biệt hợp lý và bám vào các nhóm nhân tố theo lý thuyết ban đầu.   1. Ma trận xoay lộn xộn có…

Ý nghĩa R bình phương hiệu chỉnh
phan tich Cronbach Alpha

Phân tích độ tin cậy Cronbach Alpha trên SPSS

Một đo lường được coi là có giá trị nếu nó đo lường đúng được cái cần đo lường (theo Campbell & Fiske 1959). Hay nói cách khác, đo lường đó sẽ không có hiện tượng sai số hệ thống và sai số ngẫu nhiên. Sai số hệ thống: sử…

cau hoi gai bang khao sat

Câu hỏi gài trong xây dựng bảng câu hỏi khảo sát

Đây là một thủ thuật khá hay để các bạn có thể loại bỏ đi các phiếu khảo sát mà đáp viên chỉ trả lời qua loa cho xong. Bằng việc sử dụng 2 câu hỏi nhưng cùng chung một mục đích hỏi, ngăn cách nhau bởi nhiều câu hỏi…

Phần mềm AMOS 23 full Crack

Link tải phần mềm AMOS 23 Full Crack

AMOS được viết tắt từ Analysis of Moment Structures (Phân tích cấu trúc mô măng). Phần mềm này dùng để thực hiện một phương pháp chung trong phân tích dữ liệu là Structural Equation Modeling (SEM – Mô hình cấu trúc tuyến tính). SEM cũng có những tên gọi khác…

Các loại thang đo trong SPSS

Các loại thang đo được ký hiệu trong SPSS

1. Thang đo danh nghĩa (thang đo dịnh danh) – Nominal Các con số chỉ dùng để phân loại các đối tượng, chúng không mang ý nghĩa nào khác. Về thực chất thang đo danh nghĩa là sự phân loại và đặt tên cho các biểu hiện và ấn định…