phan tich Cronbach Alpha

Phân tích độ tin cậy Cronbach Alpha trên SPSS

Một đo lường được coi là có giá trị nếu nó đo lường đúng được cái cần đo lường (theo Campbell & Fiske 1959). Hay nói cách khác, đo lường đó sẽ không có hiện tượng sai số hệ thống và sai số ngẫu nhiên. Sai số hệ thống: sử…

cau hoi gai bang khao sat

Câu hỏi gài trong xây dựng bảng câu hỏi khảo sát

Đây là một thủ thuật khá hay để các bạn có thể loại bỏ đi các phiếu khảo sát mà đáp viên chỉ trả lời qua loa cho xong. Bằng việc sử dụng 2 câu hỏi nhưng cùng chung một mục đích hỏi, ngăn cách nhau bởi nhiều câu hỏi…

Phần mềm AMOS 23 full Crack

Phần mềm AMOS 23 Full Crack – Phiên bản AMOS ổn định nhất

AMOS được viết tắt từ Analysis of Moment Structures (Phân tích cấu trúc mô măng). Phần mềm này dùng để thực hiện một phương pháp chung trong phân tích dữ liệu là Structural Equation Modeling (SEM – Mô hình cấu trúc tuyến tính). SEM cũng có những tên gọi khác…

Các loại thang đo trong SPSS

Các loại thang đo được ký hiệu trong SPSS

1. Thang đo danh nghĩa (thang đo dịnh danh) – Nominal Các con số chỉ dùng để phân loại các đối tượng, chúng không mang ý nghĩa nào khác. Về thực chất thang đo danh nghĩa là sự phân loại và đặt tên cho các biểu hiện và ấn định…

Kỹ thuật chọn mẫu trong nghiên cứu

Kỹ thuật chọn mẫu trong nghiên cứu – Phần 2

Trong bài Kỹ thuật chọn mẫu trong nghiên cứu – Phần 1, chúng ta đã cùng tìm hiểu về lý do cần phải chọn mẫu, các sai số khi chọn mẫu và những ưu/nhược điểm của 2 phương pháp chọn mẫu xác suất, phi xác suất. Trong phần 2 này,…

Kỹ thuật chọn mẫu trong nghiên cứu

Kỹ thuật chọn mẫu trong nghiên cứu – Phần 1

Việc nghiên cứu trên tổng thể là điều bất khả thi với các nhà nghiên cứu vì thời gian, tiền bạc và nhân lực là có giới hạn. Do vậy, các nhà nghiên cứu chỉ tiến hành điều tra trên 1 số đơn vị gọi là mẫu nghiên cứu và…