Thống kê trung bình trên SPSS

Thống kê mô tả: Thống kê trung bình trong SPSS

Trong phần phân tích thống kê tần số trên SPSS, nếu như bảng tần số mạnh về phần thống kê số lượng các giá trị, cơ cấu phần trăm các giá trị của biến thì bảng mô tả (Descriptive) thiên về khái quát chung các yếu tố mô tả cơ…

thong ke tan so spss

Thống kê mô tả: Thống kê tần số trong SPSS

Bảng tần số (Frequency) cung cấp cho chúng ta các thống kê về số lần xuất hiện giá trị, tỷ lệ cơ cấu phần trăm của giá trị,… Một số trường hợp biến định lượng mang giá trị tự do, bảng thống kê tần số sẽ rất dài do có…

Mã hóa nhập liệu câu hỏi spss

Mã hóa, nhập liệu câu hỏi khảo sát vào SPSS – Phần 2

Trong bài viết Mã hóa, nhập liệu câu hỏi khảo sát vào SPSS – Phần 1, chúng ta đã tìm hiểu qua cách mã hóa và nhập liệu đối với các dạng câu hỏi: định tính 1 trả lời, định tính nhiều trả lời, định tính mở. Phần 2 này…

Mã hóa nhập liệu trong SPSS

Mã hóa, nhập liệu câu hỏi khảo sát vào SPSS – Phần 1

Từ kết quả khảo sát thô thu được trên các phiếu khảo sát giấy hoặc khảo sát online. Chúng ta cần xử lý chúng để có được các con số, văn bản có thể thực hiện phân tích được. Việc làm này gọi là mã hóa và nhập liệu. Bài…

phan tich nhan to kham pha EFA

Phân tích nhân tố khám phá EFA trên SPSS

Phân tích nhân tố khám phá EFA là một bước rất quan trọng trong xử lý định lượng của bài luận văn, bài nghiên cứu. Nhờ EFA chúng ta có thể định hình lại cấu trúc các nhóm thang đo, xem xét sự hội tụ và phân biệt của các…

Cách loại biến trong Cronbach Alph

Cách loại biến trong kiểm định Cronbach Alpha trên SPSS

Loại biến trong kiểm định Cronbach Alpha mang ý nghĩa rất quan trọng giúp chúng ta định hình lại các thang đo. Những biến quan sát rác tồn tại trong thang đo khiến độ tin cậy thang đo bị giảm đi. Chúng ta cần loại những biến này để thang…

Chạy chung hay riêng biến độc lập với biến phụ thuộc trong EFA
hoi quy voi bien gia dummy

Hồi quy với biến giả Dummy trong SPSS

Chúng ta đã khá quen với việc sử dụng các biến độc lập là các biến định lượng. Tuy nhiên, trong nhiều tình huống chúng ta cần phân tích hồi quy với các biến độc lập là biến định tính. Nếu một biến là định danh, chúng ta không thực…

Cách xử lý ma trận xoay lộn xộn trong EFA

Khắc phục ma trận xoay lộn xộn trong EFA

Khi thực hiện phân tích nhân tố khám phá EFA, chúng ta thường mong muốn rằng ma trận xoay sẽ có được sự hội tụ và phân biệt hợp lý và bám vào các nhóm nhân tố theo lý thuyết ban đầu.   1. Ma trận xoay lộn xộn có…

Ý nghĩa R bình phương hiệu chỉnh