Giả định hồi quy SPSS

Kiểm tra vi phạm các giả định hồi quy trong SPSS

Sau khi thực hiện phân tích hồi quy đa biến trên SPSS, chúng ta cần phải kiểm tra xem kết quả có bị vi phạm các giả định hồi quy hay không. Nếu các giả định bị vi phạm thì kết quả tính toán ra sẽ không đáng tin cậy…

Hệ số hồi quy chuẩn hóa SPSS

Hệ số hồi quy chuẩn hóa và chưa chuẩn hóa trong SPSS

Kết quả phân tích hồi quy đa biến trong SPSS chúng ta sẽ có được các bảng kết quả quan trọng để đánh giá kết quả hồi quy. Một trong những bảng đó là Coefficients với nhiều giá trị quan trọng như sig kiểm định t, giá trị VIF, hệ…

Tương quan Pearson trong SPSS

Phân tích tương quan Pearson trên SPSS

Trong tương quan chúng ta có 2 loại: Tương quan tuyến tính và Tương quan phi tuyến. Với Pearson, chúng ta sẽ xem xét sự tương quan tuyến tính giữa các cặp biến với nhau. Bài viết này Xử Lý Định Lượng sẽ giúp các bạn nắm rõ về mối…

phan tich hoi quy da bien SPSS

Phân tích và đọc kết quả hồi quy đa biến trên SPSS

Khác với tương quan Pearson, trong hồi quy đa biến các biến không có tính chất đối xứng như phân tích tương quan. Vai trò giữa biến độc lập và biến phụ thuộc là khác nhau. X và Y hay Y và X có tương quan với nhau đều mang…

Khắc phục Cronbach Alpha bị âm trong SPSS

Khi phân tích Cronbach Alpha, giá trị Cronbach’s Alpha âm sẽ đi kèm dòng chữ ngay sau bảng Reliability Statistics với nội dung: The value is negative due to a negative average covariance among items. This violates reliability model assumptions. You may want to check item codings. Tạm dịch: Giá…

Vẽ đồ thị Chart Builder SPSS

Vẽ đồ thị, biểu đồ Chart Builder trong SPSS

Nếu như việc trình bày thống kê dạng các con số khá khô khan và thiếu sinh động thì biểu đồ, đồ thị chính là dạng thống kê hấp dẫn người xem hơn cả. SPSS tích hợp công cụ vẽ đồ thị Chart Builder giúp chúng ta có thể dễ…

Chạy bảng kết hợp custom table spss

Chạy bảng kết hợp Custom Tables trong SPSS

Sử dụng bảng kết hợp Custom Tables trong SPSS giúp chúng ta mô tả được đặc điểm của dữ liệu của nhiều biến cùng một lúc, thấy được sự liên quan giữa các biến mà các thống kê đơn như Tần số và Mô tả không thể hiện được. Sử…

Thống kê trung bình trên SPSS

Thống kê mô tả: Thống kê trung bình trong SPSS

Trong phần phân tích thống kê tần số trên SPSS, nếu như bảng tần số mạnh về phần thống kê số lượng các giá trị, cơ cấu phần trăm các giá trị của biến thì bảng mô tả (Descriptive) thiên về khái quát chung các yếu tố mô tả cơ…

thong ke tan so spss

Thống kê mô tả: Thống kê tần số trong SPSS

Bảng tần số (Frequency) cung cấp cho chúng ta các thống kê về số lần xuất hiện giá trị, tỷ lệ cơ cấu phần trăm của giá trị,… Một số trường hợp biến định lượng mang giá trị tự do, bảng thống kê tần số sẽ rất dài do có…

Mã hóa nhập liệu câu hỏi spss

Mã hóa, nhập liệu câu hỏi khảo sát vào SPSS – Phần 2

Trong bài viết Mã hóa, nhập liệu câu hỏi khảo sát vào SPSS – Phần 1, chúng ta đã tìm hiểu qua cách mã hóa và nhập liệu đối với các dạng câu hỏi: định tính 1 trả lời, định tính nhiều trả lời, định tính mở. Phần 2 này…