Mã hóa, nhập liệu câu hỏi khảo sát vào SPSS – Phần 2

Mã hóa, nhập liệu câu hỏi khảo sát vào SPSS – Phần 2

Trong bài viết Mã hóa, nhập liệu câu hỏi khảo sát vào SPSS – Phần 1, chúng ta đã tìm hiểu qua cách mã hóa và nhập liệu đối với các dạng câu hỏi: định tính 1 trả lời, định...
read more
Mã hóa, nhập liệu câu hỏi khảo sát vào SPSS – Phần 1

Mã hóa, nhập liệu câu hỏi khảo sát vào SPSS – Phần 1

Từ kết quả khảo sát thô thu được trên các phiếu khảo sát giấy hoặc khảo sát online. Chúng ta cần xử lý chúng để có được các con số, văn bản có thể thực hiện phân tích được. Việc...
read more
Phân tích nhân tố khám phá EFA trên SPSS

Phân tích nhân tố khám phá EFA trên SPSS

Phân tích nhân tố khám phá EFA là một bước rất quan trọng trong xử lý định lượng của bài luận văn, bài nghiên cứu. Nhờ EFA chúng ta có thể định hình lại cấu trúc các nhóm thang đo,...
read more
Cách loại biến trong kiểm định Cronbach Alpha trên SPSS

Cách loại biến trong kiểm định Cronbach Alpha trên SPSS

Loại biến trong kiểm định Cronbach Alpha mang ý nghĩa rất quan trọng giúp chúng ta định hình lại các thang đo. Những biến quan sát rác tồn tại trong thang đo khiến độ tin cậy thang đo bị giảm...
read more