Kiểm định tính hội tụ, tính phân biệt và sự tin cậy trong phân tích CFA

Kiểm định tính hội tụ, tính phân biệt và sự tin cậy trong phân tích CFA

Việc thực hiện kiểm định hội tụ (convergent validity), tính phân biệt (discriminant validity) và sự tin cậy (reliability) là rất cần thiết trong phân tích nhân tố khẳng định CFA. Nếu các nhân tố không đảm bảo được validity và reliability sẽ gây ra những...
read more
Đánh giá độ phù hợp mô hình Model Fit trong CFA

Đánh giá độ phù hợp mô hình Model Fit trong CFA

1. Ý nghĩa việc kiểm định Model Fit trong CFA Sau bước phân tích nhân tố khám phá EFA để phục vụ cho CFA, việc đánh giá Model Fit trong CFA là cực kỳ quan trọng. Các thang đo và các biến tiềm...
read more