Làm sao để tăng hệ số Cronbach’s Alpha trong SPSS?

Làm sao để tăng hệ số Cronbach’s Alpha trong SPSS?

Ngưỡng chấp nhận Cronbach Alpha phổ biến hiện nay để đảm bảo một thang đo đạt độ tin cậy là 0.7, và trong một số trường hợp với dạng nghiên cứu khám phá thì ngưỡng chấp nhận là 0.6. Do...
read more
Kiểm định Cronbach Alpha được sử dụng cho loại thang đo nào?

Kiểm định Cronbach Alpha được sử dụng cho loại thang đo nào?

Không phải thang đo nào cũng phù hợp để thực hiện kiểm định độ tin cậy Cronbach Alpha. Khái niệm “thang đo” ở đây được đề cập là một nhóm các biến quan sát của 1 nhân tố, các bạn tránh...
read more
Tầm quan trọng của nghiên cứu sơ bộ khi xây dựng bảng câu hỏi

Tầm quan trọng của nghiên cứu sơ bộ khi xây dựng bảng câu hỏi

Nghiên cứu sơ bộ là một bước rất quan trọng trong quá trình thực hiện nghiên cứu. Tuy nhiên, nhiều bạn vẫn chưa đánh giá đúng tầm quan trọng của bước này dẫn đến những kết quả không tốt về...
read more